شرح وظایف و مسولیت های کار گروه های کمپین توقف قتل های” ناموسی”

 

تعاریف و کلیات :

کارگروه : جمعی است متشکل از حداقل 3 نفر و می تواند به هر تعداد افزایش یابد.

هر کارگروه می تواند از تعدادی کمیته فرعی و تخصصی تشکیل شود ،که جهت انجام هرچه بهتر مصوبات گروه اجرایی        موارد مقتضی را جهت اجراء به کمیته های مربوطه خود ارجاع دهد.

هر کارگروه یک نفر را به عنوان رابط (دبیر)با سایر کار گروه ها و کمیته اجرایی معرفی می کند.

حداقل یکی از اعضای گروه اجرایی مسول تشکیل هر کار گروه است.

در پایان هر ماه هر کارگروه موظف به ارائه گزارش از شرح فعالیتها و عملیات اجرایی خود و میزان دستیابی به اهداف خود به گروه اجرایی می باشد و مسئولیت تهیه گزارش با دبیر هر کارگروه می باشد.

تعامل کارگروه ها با يكديگر از طریق دبیر هر کار گروه خواهد بود

کار گروه ها در صورت لزوم می توانند با هم نشست مشترک داشته باشند.

 

شرح وظایف کار گروه آموزش و پژوهش

هدف: در زمینه اموزش ارتقای آگاهی مردم در رابطه با حقوق زنان به منظور:

کاهش خشونت علیه زنان بویژه قتل های ناموسی و در زمینه پژوهش انجام پژوهش های میدانی در مورد زن کشی در سطح محلی، ملی و بین المللی

وظایف:

 • پیگیری مستمر اخبار مربوط به قتل زنان
 • شناسایی چالش‌های آموزش وفرهنگ سازی
 • مستندسازی موارد زن کشی
 • ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه‌های آموزشی
 • بستر سازی برای گسترش پژوهش درسطح آکادمیک
 • همکاری فعال با موسسه یا پژوهشگران مستقل
 • مطالعه و بررسی ریشه ای در زمینه زن کشی، تولید محتوا
 • برگزاری سخنرانی، کارگاه‌های آموزشی ،تهیه وتدوین جزوه های اموزشی، تهیه بروشور، تهیه بیانه ها

 

هدف و شرح وظایف کار گروه روابط بین الملل       

هدف: تبادل تجربیات و ارتقای کیفیت فعالیت های کمپین و شناساندن کمپین در تراز جهانی
وظایف:

 • تعيين خط‌مشي همکاري متقابل با فعالان زن کشورهای تحت قوانین اسلامی رایزنی برای انجام عمل مشترک
 • تماس با سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي فعال در حوزه مسایل زنان (به عنوان نماينده)
 • تماس با نهاد های حقوق بشری
 • تماس با سازمان های فعالان حقوق زنان در کشورهای ترکیه ، افغانستان و کردستان عراق

 

هدف و شرح وظایف کار گروه روابط عمومی  

هدف: گسترش روابط و مناسبات بین گروه های زنان

وظایف:

 • فعالیت مشترک با کار گروه آموزش و کمیته پژوهش
 • توسعه ارتباطات، جلب همکاری گروه ها وافراد و شبکه سازی اعضاء به منظور توسعه کمپین
 • ارتباط با سازمانها و مجموعه های حقوقی، خصوصاً سایر انجمن های علمی در حوزه های مهندسی
 • انجام اقدامات مربوط به تبلیغات و
 • معرفی انجمن به محیط های بیرونی

 

هدف و شرح وظایف کار گروه مالی       

هدف: تامین نیازهای مالی کمپین و شناسلیی منابع مالی

وظایف:

 • هماهنگي با مسؤولين كميته ها در امورات مالي
 • تهيه تجهيزات مورد نياز براي فعاليت هاي کمپین
 • بررسی راه های تامین منابع مالی و پیشنهاد آن به گروه اجرایی
 • نگهداری حساب های مالی کمپین
 • نظارت بر در آمد و هزینه های کمپین
 • تنظیم ترازنامه و ارائه به گروه اجرایی
 • شناسایی افراد و اشخاص داوطلب کمک وجلب حمایت های مالی آنها

 

هدف و شرح وظایف کار گروه حقوقی  

هدف : مستند سازی موارد نقض حقوق زنان در قانون اساسی ، قوانین مدنی وجزایی

وظایف :

 • کاوش و بررسی قوانین و تبصره ها یی که ناقض حقوق زنان است
 • همکاری با کمیته اموزش و پژوهش برای تدوین و تولید مطالب اموزشی
 • پیشنهاد قوانین مترقی جایگزین

 

هدف و شرح وظایف کار گروه هنری 

هدف :جذب هنرمندان برای شناساندن کمپین از طریق  تولیدات هنری

وظایف :

 • یافتن هنرمندان علاقمند به فعالیت های مدنی
 • تولید محتوای هنری مانند فیلم ، عکس ، تاتر ، طراحی ، گرافیک ، انیمشن
 • برگزاری نمایشگاه
 • معرفی کمپین با استفاده از هنر های تجسمی
 • همکاری با کار گروه های اموزش و پژوهش و کار گروه روابط عمومی
 • طراحی ، گرافیک ، انیمشن

 

هدف و شرح وظایف کار گروه تبلیغات و رسانه و انتشارات 

هدف  استفاده بهینه از کلیه وسایل ارتباط جمعی به منظور رسانه ای کردن اهداف کمپین، فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی

وظایف :

 • تماس با رسانه ها برای تهیه خبر های مربوط به پیشرفت کمپین
 • اطلاع رسانی
 • کمک به تهیه مطلب برای وب سایت کمپین
 • ارتباط با کار گروه هنری و کارگروه آموزش و پژوهش
 • انتشار مطالب اموزشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید