تحلیل حقوقی قتل های ناموسی

 اولین پنل حقوقی کمپین قتل های ناموسی – روز شنبه 20 فوریه 2021 با حضور 3 حقوقدان   تسهیل گر : دکتر رضوان مقدم میهمانان : بیان عزیزی : پژوهشگر حقوق بشر از کردستان سحر بیت المشعل : فعال [...]

ادامه مطلب

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید