بررسی قتلهای ناموسی از منظر حقوق بشر

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، روز نمادین برای به یاد آوردن حقوق انسانی همه انسانها می باشد و یاد آور اینکه همگی ما مسئولیم در مقابل نقض حقوق انسانی در هر جای دنیا سکوت نکنیم و در راستای امنیت، [...]

ادامه مطلب

مصاحبه درباره ی ” موضوع کمپین

با سپاس از الهه امانی و رضوان مقدم و رادیو آوای زن، که در این برنامه رادیویی نوید کمپین “توقف قتلهای ناموسی” در ایران را به عموم دادند. کمپین از دو سوی تغییر قوانین و فرهنگسازی با این [...]

ادامه مطلب

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید