کمپین‌توقف قتلهای ناموسی از شما دعوت می کند به میزگردی بین کنشگران ایران کردستان عراق و افغانستان بپیوندید   زمان: شنبه۲۳  ژانویه ۲۰۲۱ -ساعت ۱۰-۱۱ صبح به وقت غرب آمریکا (۷-۸ شب اروپای مرکزی [...]

ادامه مطلب

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید