ضرورت مبارزه با قتلهای ناموسی

کمپین‌توقف قتلهای ناموسی از شما دعوت می کند به میزگردی بین کنشگران ایران کردستان عراق و افغانستان بپیوندید   زمان: شنبه۲۳  ژانویه ۲۰۲۱ -ساعت ۱۰-۱۱ صبح به وقت غرب آمریکا (۷-۸ شب اروپای مرکزی [...]

 گورستان زنان گمنام خشونت پنهان علیه زنان و کودکان: با موضوعیت قتلهای ناموسی

نوشته : پروین ذبیحی ، کنشگر زنان و فعال در حوزه خطرات مین زنان عراقی درسایه جنگ وکشتار، تروروتعصبات قومی و قبیله ایی و حاکمیت سران فاسد احزاب سیاسی و ناسیونالیستی در شرایطی سخت و سرشار ازخشونت به [...]

صفحه 1 از 6

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید