متن نامه جمعی از فعالین زن به سازمانهای حقوق بشری

متن نامه جمعی از فعالین زن به سازمانهای حقوق بشری و مدافعین حقوق زن در رابطه قتل های ناموسی و  خودکشی زنان در شهرهای کردستان
زنان ایرانی نیازمند کمک جهانی هستند

کتی پاک و مریم افراسیابپور

ما همواره نقض حقوق بشر را در هر جای دنیا محکوم میکنیم اما  در ایران شاهد قوانینی هستیم که نقض حقوق زنان را هموار میکند و حتی  ناقضان

حقوق زنان حمایت نیز میکند ، ما برای بدست آوردن نتایج امید بخش نیازمند کمک ارگان های نظارت کننده حقوق بشری و کمک جهانی هستیم .

طی دو هفته گذشته ۶ زن ، کشته شده اند . زنان در کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده امنیت ندارد. این وحشتناک است که تمامی این زنان قبل از مرگ شان میدانستند که قانون نه تنها از آنهاحمایت نمیکند بلکه حامی قاتل آنهاست.

جوانترین آنها دختر ۱۵ ساله ایی بود که در ۱۴ سالگی ازدواج کرده بود

زنان ایران شهروندان سرزمینی هستند که قانون قاتل واقعی آنها است

کوچکترین آنها دختری است که در کودکی ازدواج کرده است

امروزه در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است.ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتراز  ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل ازبلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجاممی‌شود. تشخیص دادگاه نیز کاملاً از عرف منطقه تأثیر می‌گیرد

قانون در ایران حامی ازدواج کودکان است . طبق ماده ۱۲۱۰ /قانون مدنى اصلاحى .

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال قمرى است.

یكی از مشكلات حقوقی این دختران آن است كه بسیاری از آنان حكم رشد ندارند، به عبارت دیگر اینكودكان در ۱۳سالگی ازدواج می كنند، در حالیکه  سن رشد در قانون ما ۱۸سالگی است، لذا این زنان نمی توانند مهریه و نفقه خود را دریافت كرده و در حساب پس اندازی بگذارند

تبصره ۲: اموال کودکی را كه بالغ شده است، در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

دوازدهم  دسامبر ۲۰۲۰)، یک زن جوان با هویت نسرین جلیلیان ۲۷ ساله در روستایی در استان کرمانشاه در منزل پدریش با خوردن قرص اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

نسرین جلیلیان مادر دو فرزند بوده و چندی پیش از همسرش جدا شده و به دلیل اینکه ناروا دادگاه خانواده حضانت فرزندان خردسالش را از وی سلب و به شوهر سابقش اعطا نموده دچار تالمات روحی شدید شده بود.

عدم برابری حق حضانت مرد و زن متعاقب طلاق یکی از موارد تبعیض آشکار قوانین در ایران نسبت به زنان می‌باشد.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادرتحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵سالگی از حضانت  خارج شده و شخصاً تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص دیگری از بستگان خود زندگی نمایند.

دو زن دیگر بنام های سرگل حبیبی ، وفا عبدالله زاده ،بدست مردان فامیل به قتل رسیدند . قتل های ناموسی !!! که حتی قاتلان اثباتی برای گفته هایشان مبنی بر بی عفتی مقتولین ندارند ، مردان دراین تحت تاثیر شایعات دست به قتل میزنند .

و در آخر زن جوانی بنام مریم جعفری که زیر مشت و لگد های همسرش در نزاع خانگی به قتل رسید‌.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران به مردی که شاهد رابطه جنسی همسرش با مرد دیگریاست، اجازه می‌دهد هر دوی آنها را به قتل برساند. ماده ۳۰۱ همین قانون، پدر و جد پدری را اگرچنانچه فرزند خود را به قتل برسانند، از مجازات اعدام معاف می‌کند و باز ماده ۶۱۲ همین قانون مشخص می‌کند که اگر اولیای دم، قاتل را ببخشند او اعدام نخواهد شد.

زنان ایرانی نه تنها باید با فرهنگ زشت مرد سالاری مقابله کنند ، بلکه باید با قانون نیز مقابله کنند ،این در حالی ایست که قانون باید برای رفاه بیشتر شهروندان وضع شود . اما در ایران قانون به قاتلان اجازه میده آزادانه زندگی کنند ، زنان بسیار هستند که متحمل خشونت خانگی هستند ، آنهااز ترس جان خود و فرزندانشان تبدیل به بردگان شده اند .

 

We always condemn human rights violations everywhere in the world, but we in Iran see laws that pave the way for the violation of women’s rights and even protect violators of women’s rights. We need the help of human rights watchdogs and global assistance to achieve promising results

Six women have been killed in the past two weeks. Women are not safe in the smallest social unit, the family. It is horrible that all these women knew before their deaths that the law not only did not protect them but also supported their killer.

The youngest of them was a 15-year-old girl who got married at the age of 14 .

Iranian women are citizens of a land whose real killer is the law .

Two young girls were suicide.

According to the report, 15-year-old Ronak Azizvand, who got married at the age of 14, burned himself and died. The reason for this self-immolation is his argument with her husband .

Zahra Ismaili, a 16-year-old girl living in the village of Bavan in Urmia, also set herself on fire due to family problems.

There is no age limit for marriage in Iran today, and marriage is possible at any age. Child marriage exists in both tradition and Iranian law. However, the marriage of a girl under the age of 13 and a boy under the age of 15 “is subject to the permission of the competent court, provided that it is expedient.” Marriage before puberty (9 lunar years in girls and 15 lunar years in boys) is performed by the child’s guardian (father and paternal grandfather). The judgment of the court is also completely influenced by the custom of the city .

The law in Iran protects child marriage. According to Article 1210 / Amended Civil Code

Note 1: The age of puberty for marriage in a boy is 15 full lunar years and in a girl is 9 lunar years.

One of the legal problems of these girls is that many of them do not have a growth sentence, in other words, these children get married at the age of 13, while the legal age in our law is 18, so these women can not receive their dowry and alimony. And put in a savings account

Note 2: The property of a child who has reached adulthood can be given to her if her growth has been proven.

December 12, 2020) A young woman, identified as 27-year-old Nasrin Jalilian, committed suicide by taking pills and ending her life in a village in Kermanshah province at her father’s house.

Nasrin Jalilian was the mother of two children and had recently separated from her husband. because the family court illegally took custody of her young children from her and granted her to her ex-husband. Than she was depressed than suicide .

Inequality of custody of men and women following divorce is one of the most obvious forms of discrimination against women in the Iran.

Article 1169 of the former Civil Code If the parents did not live together, the son would stay with the mother until the age of 2 and the daughter until the age of 7, after which the father could take the child from the mother. Of course, the girl will be released from custody if she reaches the age of 9 and the boy if he reaches the age of 15, and they will personally decide which of their parents or even another member of their family to live with.

Two other women, Sargol Habibi and Wafa Abdullahzadeh, were killed by men in the family. Honor killings !!! That even the killers have no proof for their claims of immorality of the victims, men in this under the influence of rumors kill women!!!

al help.

Mariam Afrasiabpour

Pak_Bin

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید