فیلم کوتاه «سکوت نکن

فیلم کوتاه «سکوت نکن» درباره سکوت نکردن در برابر آزار خیابانی است
این فیلم محصول فعالیت جمعی از زنان سینماگر و اعضای انجمنِ فیلم کوتاه خانه‌ی سینماست که به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شده و برای انتشار در اختیار خانه‌ی فرهنگی See You in Iran قرار گرفته است.

🔻اجازه ندهیم سکوت ما منجر به نهادینه شدن فرهنگ خشونت شود

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiMocPQmRJg

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید