رئیس پلیس: آمار اذیت و آزار زنان کم است

رئیس پلیس: آمار اذیت و آزار زنان کم است
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران گفته است: آزار و اذیت زنان کم است و به همین دلیل دغدغه‌ای برای ما ایجاد نمی‌کند.
رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ بدین سوال که میزان آزار و اذیت زنان چه تفاوتی نسبت به گذشته کرده است، گفت: «آنقدر آزار و اذیت زنان کم است که هیچ‌وقت برایمان تبدیل به دغدغه نشده و رقم خاصی در این زمینه نداریم.» رحیمی در مورد آمار موجود در این حوزه توضیحی ارائه نداده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید