تقدیم به همه انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب

    به مناسبت روز ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان ، کمپین توقف قتلهای “ناموسی” برنامه ای تحت عنوان “به جرم زن بودن” را در برنامه ویژه ااقدام مشترک زنان ایرانی بر علیه خشونت، به عموم عرضه کرد. که شما را به تماشای آن دعوت می کنیم.

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید