تحلیل حقوقی قتل های ناموسی

 اولین پنل حقوقی کمپین قتل های ناموسی – روز شنبه 20 فوریه 2021 با حضور 3 حقوقدان

 

تسهیل گر : دکتر رضوان مقدم

میهمانان :

بیان عزیزی : پژوهشگر حقوق بشر از کردستان

سحر بیت المشعل : فعال زنان اقلیت عرب اهوازی

و یکی از کارشناسان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از آذربایجان

با لینک ذیل میتوانید  گفتگوهای این پنل حقوقی را شنوا باشید

https://www.youtube.com/watch?v=fUVH3NO_Uxw&t=262s

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید