به مناسبت سال نو میلادی 2021

 

به امید تحقق برابری ، عدالت برای  توقف خشونت علیه زنان

و توقف قتلهای ناموسی در ایران

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید