از وی دی تا هشت مارس، پیش به سوی اعتراض برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

وی دی: “خیزش یک میلیاردی” ، اعتراض جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است. قتلهای ناموسی اشد خشونت بر علیه زنان است.

۱۴ فوریه، روز وی دی ( V-Day)، یک جنبش جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران است که توسط نویسنده، نمایشنامه نویس و فعال آمریکایی به نام ایو انسلر آغاز شده است. وی دی که مخفف Victory ، Valentine و Vagina است، در ۱۴ فوریه ۱۹۹۸ آغاز شد ، زمانی که اولین اجرای نمایشنامه “تک‌گویی های واژن” ( The Monologues ) توسط خود انسلر در نیویورک برگزار شد و بیش از ۲۵۰ هزار دلار برای گروه های محلی ضد خشونت جمع شد.

در اینجا بود که وی دی تشکیل شد و به یک سازمان نسبتا ناخته شده تبدیل شد که مأموریت آن جمع آوری بودجه و آگاهی رسانی برای پایان دادن به خشونت علیه همه زنان و دختران (سیسجندر ، ترنسجند و غیره که مورد خشونت جنسیتی قرار دارند) شد. از اجراهای “تک‌گویی های واژن” برای تأمین بودجه برنامه های محلی، حمایت از خانه های امن ، مراکز بحران تجاوز به زنان و پناهگاه های خشونت خانگی، تغییر قوانین برای حمایت از زنان و دختران و آموزش جوامع محلی برای افزایش آگاهی استفاده می کنند. لازم به ذکر است که ترجمه فارسی کتاب “تک‌گویی های واژن” نیز در ایران منتشر شده است.

از اوایل سال ۲۰۰۱ ، فعالیت های وی دی با میزبانی اجلاس های رهبری زنان در افغانستان و گردهمایی فعالان در رم ایتالیا به مرحله بین المللی گسترش یافت. وی دی همچنین برنامه کاراما را در خاورمیانه راه اندازی کرد و جلسات توجیهی جامعه را در مورد زنان مفقود و مقتول خوارز مکزیک هماهنگ کرد. در این شرایط بود که برخی دولتها آثار وی دی همچون مونولوگها و یادداشت ها و از جمله یک کتاب خاطرات را سانسور و ممنوع اعلام کردند.

نهایتا، با حمایت ایو انسلر و تبلیغات کمپین وی دی ، “خیزش یک میلیاردی” ، اعتراض جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و ارتقا سطح عدالت و برابری جنسیتی ، در روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ اعلام شد.. این عدد یک میلیاردی، برگرفته از آمار رسمی سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی برای تعداد زنانی در جهان است که احتمالاً حداقل یک بار مورد تجاوز یا ضرب و شتم قرار گرفته اند. این پروژه زنان و مردان را به رقص و برخاستن در برابر خشونت و به ویژه با ترانه “زنجیرها را بشکن” (Break the chain) ترغیب می کند. این کشور در مناطقی مانند آفریقای شمالی ، آسیا و خاورمیانه به بیش از ۲۰۰ کشور رسیده است که اقدامات در هر منطقه به شرایط محلی ، سنت ها و ادیان بستگی دارد.

 

🚩از وی دی تا هشت مارس، پیش به سوی اعتراض برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

https://www.facebook.com/hashtag/stophonorkillings?__eep__=6&__cft__[0]=AZVwmdlpOek1nhsU-IkxHPT4iFhm-WVltWvFCY7zyLIQ1VdzHvY1t-g81eaYDVTvQ6wXKQmq2Wn1kVhKyTCEm7dccGaj1wMDjRBll-lJahgXNtR_V0fBqNqQoQdRV97M3bqwm_FWFHZUGMfKaenQs3-n&__tn__=*NK-R

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید