ازدواج اجباری به منظور حفظ شرف و ناموس

 ازدواج اجباری و زود هنگام دختران که اغلب ریشه در فقر مالی ‌و فقر فرهنگی نظیر حفظ شرف و ناموس و ممانعت از رابطه دختران با مردان بیگانه دارد و معمولا در مناطق محروم و‌حاشیه ایی صورت می گیرد، روزانه دهها قربانی بجا می گذارد.این دختران نا امید از هر نوع حمایتی در اعتراض نا آگاهانه به وضع موجود دست به خودکشی زده ‌و گاها وادار به خودکشی می شوند.این معضل اجتماعی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان و در زمره خشونت های ناموسی محسوب می شود که اعتراض و مبارزه ایی اساسی و‌ پایه ایی را می طلبد.

 برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۰)، یک دختر ۱۵ ساله اهل روستای ”کانی رش“ با هویت ”روناک عزیزوند“ اقدام به خودسوزی کرده.او‌که در سن ۱۴ سالگی با فردی اهل روستای شکل آباد مرگور ارومیه با هویت امید محمودیان ازدواج کرده بود به دلیل اختلافات و مشاجره با همسرش اقدام به خودسوزی کرده است.
از سوی دیگر، روز شنبه ۲۲ آذر (۱۲ دسامبر)، یک دختر ۱۶ ساله اهل روستای باوان از توابع ارومیه به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودسوی و به زندگی خود پایان داده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید